Mala pomoć pri traženju adrese!

Ulica Kardinala A. Stepinca Lovas

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Ulica Kardinala A. Stepinca Lovas

45.260527 (SJEVERNO 45° 15' 37.9")

19.170661 (ISTOČNO 19° 10' 14.38")

Ulica (Ime određene ulice. Put s autocestom=* i odgovarajuće ime trebale bi se naći u blizini. Ulica je javni prolaz (obično popločan) u nekom izgrađenom okolišu. To je javna parcela koja se spaja na građevine u nekom urbanom okruženju, na kojoj se ljudi mogu slobodno sastajati, komunicirati i kretati. Ulica može biti jednostavna - ravan komad zemlje, ali je češće popločan tvrdim i izdržljivim površinama kao što su beton, granitne kocke ili cigle. Dijelovi ceste mogu biti i izravnati asfaltom, u njih mogu biti umetnuti željezni dijelovi ili mogu biti drugačije pripremljeni da podupiru nepješački promet.), Stambeno područje (Predvladavaju kuće ili stambene zgrade)

505 m

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Ulica Kardinala A. Stepinca Lovas. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. 32 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža adresa je za 420 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2020 godine. Vrijeme generiranja stranice 11.48 milisekundi.

Share This