Mala pomoć pri traženju adrese!

Sokolovac Lovas

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Sokolovac Lovas

45.272780 (SJEVERNO 45° 16' 22.01")

19.146110 (ISTOČNO 19° 8' 46")

lokalitet (manje područje ili mjesto neodređenog ili miješanog karaktera i neodređenih granica)

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Sokolovac Lovas. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. Galeriju, tj. slike Sokolovac Lovas pogledajte ovdje. 12 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža lokacija je za 2.26 km.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

GRADOVI U HRVATSKOJ: Adrese Pisarovina Adrese Vukovina

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2019 godine. Vrijeme generiranja stranice 9.25 milisekundi.

Share This