Mala pomoć pri traženju adrese!

Petra Preradovića Lovas

Lokacija      Karta      Komentari      Tablica udaljenosti
Pogledaj slike Petra Preradovića Lovas

45.229054 (SJEVERNO 45° 13' 44.59")

19.163711 (ISTOČNO 19° 9' 49.36")

Stambeno područje (Predvladavaju kuće ili stambene zgrade)

  • Da li je točna lokacija?
Odaberi Street View (povuci žutog čovjeka)

Povećaj mapu (veća karta)


Komentari

U tablici ispod se nalaze mjesta interesa, ceste i ulice, objekti i zgrade, trgovine, slični objekti, hoteli apartmani i smjestaj, gradovi te adrese u Hrvatskoj koje su po udaljenosti najbliži adresa Petra Preradovića Lovas. Kartu pogledajte gore na stranici. Za detalje kliknite oznaku na karti. Galeriju, tj. slike Petra Preradovića Lovas pogledajte ovdje. 32 lokacija se nalazi u blizini. Najbliža adresa je za 10 m.

PREVEDENO NA JEZIKE: hr de

Podatci su ažurirani u periodu od 2009 do 2020 godine. Vrijeme generiranja stranice 12.16 milisekundi.

Share This